• گواهینامه و مدارک

مدرسه ناخن نیلانیک در تاریخ 7/7/95 موفق به اخذ چهار گواهینامه استاندارد * ISO 10015/1999 * ISO 9001/2015 OHSAS1800/2007 * ISO 14001/2015 شده است.

 

[smartslider3 slider=2]