مشاوره پزشکی

در صورت بروز هر گونه ناهنجاری و یا بیماری بر روی ناخن و یا پوست دست و پا، می توانید با پزشکان متخصص مورد تایید نیلانیک در تماس بوده و اقدامات ویزیت و درمان را تسریع کنید. برای گرفتن وقت از پزشک متخصص با نیلانیک در تماس باشید.
شماره تماس : 02186081145