بیشترین سود متخصص ناخن

به نظر شما بیشترین سود متخصص ناخن در چه کاری است ؟مانیکوریست، طراح ناخن و یا کاشت ناخن ؟

داشتن بیشترین درآمد و سود در حرفه ای که انتخاب می کنیم، یکی از ملاک های مهم برای داشتن شغل است. در مورد متخصص ناخن هم ممکن است سوال خیلی از ما باشد که با وجود حوزه های مختلف، کدام درآمد و درنتیجه سود بیشتری دارد؟

برای پی بردن به این نکته مهم که بیشترین سود متخصص ناخن مربوط به چه حوزه ای هست، مانیکوریست، طراح ناخن و یا کاشت ناخن؟ باید به بررسی و مقایسه درآمد، هزینه مواد مصرفی، زمان و درنتیجه سود خالص آن پرداخته شود.

بیشترین هزینه مواد مصرفی و ابزار متخصص ناخن:

بیشترین هزینه مواد مصرفی و ابزار یک متخصص ناخن به دلیل قیمت بالا و تنوع در لاک ها، مربوط به طراحی ناخن است و بعد کاشت یا اکستنشن ناخن و در آخر کمترین مواد اولیه و قیمت مناسب ابزار ناخن، برای متخصص مانیکور و پدیکور هست.

بیشترین زمان صرف شده برای متخصص ناخن:

در بین این سه تخصص، بیشترین زمان صرف شده برای تخصص کاشت یا اکستنشن ناخن است، سپس طراحی ناخن و در آخر کمترین زمان صرف شده برای کار مانیکور و پدیکور هست.

کاشت یا اکستنشن ناخن به دلیل داشتن مراحل زیاد در انجام کار رتبه اول را دارد، سپس طراحی ناخن که پیچیدگی های خاص خودش را دارد در رتبه دوم و در آخر مانیکور و پدیکور نسبت به سایر تخصص های ناخن مراحل کمتری دارد و آخرین رتبه در زمان بر بودن کار ناخن است.

بیشترین درآمد متخصص ناخن:

بیشترین درآمد و مبلغ دریافتی از مشتری برای تخصص کاشت ناخن می باشد، که نسبت به بقیه تخصص ها در آمد بالاتری دارد. در رتبه دوم درآمد طراحی ناخن است و در آخر کمترین درآمد مربوط به تخصص مانیکور و پدیکور می باشد.

کم و یا زیاد بودن درآمد این سه تخصص در مقایسه با یکدیگر هست و ملاک کم و یا زیاد بودن درآمد یک متخصص ناخن نیست.

بیشترین سود متخصص ناخن:

شیرین ترین بحث مربوط به سود خالص می باشد که منظور از سود، درآمد نسبت به زمان و هزینه مواد مصرفی است. در بین این سه تخصص با وجود درآمد بالای کاشت ناخن، با کمال تعجب بیشترین سود مربوط به مانیکور و پدیکور می باشد.

تخصص مانیکور و پدیکور دارای کمترین مداخله متخصص ناخن با مشتری، کمترین مواد مصرفی و کمترین زمان برای انجام کار است. همچنین مداخله کم باعث می شود بتوان کار چند مشتری را با هم انجام داد .همه این ها باعث می شود مانیکوریست در رتبه اول سود برای متخصص ناخن قرار بگیرد.

دیدگاه خود را بیان کنید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.